NECİP MAHFUZ'UN TARİHİ ROMAN SERÜVENİ
NECİP MAHFUZ'S HISTORICAL NOVEL DVENTURE

Author : Nada Ahmed Sayed
Number of pages : 118-140

Summary

Necip Mahfuz, edebiyat hayatının başında tarihsel konular yazmaya başlamıştır ve eski Mısır kitabını 1932'de İngilizceden çevirmiştir. Daha sonra, eski Mısır tarihini Walter Scott'ın ülkesinin tarihinde yaptığı gibi roman biçiminde yazmıştır. Tarihsel romanlar için 40 konu hazırladığını belirtmiş ve tamamlanana kadar yaşamayı ummuştur. Yazmış olduğu bu üç roman: 1939'da kaderler saçması, 1943'te Radubis ve 1944'te Tiba mücadelesidir. Bu üç romanın basılmasıyla, eski Mısır tarihine yönelik romanlarındaki tarihsel eğilimi durdurmuştur. Mahfuz, bu romanları yazarken, tarihi bir amaç gütmemiştir. Bu üç tarihsel romanda, geçmişi canlandırmak amacıyla tarihsel felsefeyi üç aşamada ele almıştır. İlki, insan doğasındaki kaderin kontrolü ve insan eyleminin işe yaramaz olduğudur. İkincisi, insandaki iç irade ve sevginin kontrolüdür. Son olarak üçüncüsü ise, insan eylemi üzerindeki zihnin kontrolüdür ve bu eylem, Mısır'ın kurtuluşuna ve Heksos'un işgalinden bağımsızlığına sebep olan bir hale gelmiştir. Yazarın ikinci romanı ise, romantik tarihsel bir romandır. Ancak incelenen üçüncü roman ise, sosyal bir roman konumundadır.

Keywords

Necip Mahfuz, Tarihsel roman, Mısır

Read:407

Download: 143