ISSN:2149-083X

İSTANBUL (KADIKÖY) İLÇESİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARININ KATILIMCI DEMOKRASİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI


Yerel yönetimler kamu hizmeti alanlara en yakın birim olduklarından halkın yönetime katılımı, yerel ölçekte daha kolay ve etkin gerçekleşebilmektedir. Nitekim halkın bilgi sahibi olması ve kendilerini ilgilendiren konularda görüş, eleştiri ve projelerini yöneticilere iletebilmesi açısından önem taşıyan belediyelerde, kent konseyi, gençlik, kadın, çocuk, kıdemli yurttaş, engelli meclisleri gibi kurumlar aracılığıyla yönetime dâhil olması günümüzde katılımcı demokrasi uygulamalarının etkili olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu nedenle çalışmada, Kadıköy Belediyesi’nde, İlçe’nin sorunlarının tespiti ve çözümünde kent ortaklarıyla birlikte hareket edebilmek anlayışı ile kullanılan katılımcı demokrasi uygulamaları değerlendirilmiştir.


Keywords


Author: Tekin İŞLEK
Number of pages: 197-206
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39513
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.