ISSN:2149-083X

KADİM DOSTLUKTA BİR ÇINAR: BERÇ KERESTECİ TÜRKER


Osmanlı Devleti bünyesinde yüzyıllar boyunca yaşamış ve çeşitli kritik görevlerde bulunmuş olan Ermeni toplumu, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çeşitli dış kışkırtmalar sonucu yer yer isyan etmişlerdir. Nitekim herkesçe bilinen bu isyanlar sonucu zorunlu yer değiştirme olarak da adlandırılan göçe tabi tutulmuşlardır. Fakat isyancılar ve ayrılıkçılar olduğu gibi devlete sadık olan Ermeni Toplumu üyeleri de bulunmaktadır. İşte bu durum çalışmamızın ana merkezi olan Berç Türker Keresteciyan’ı odak almaktadır. Sadakati, kişiliği devlete ve topluma yararları büyük olan bu kişi, Osmanlı Devleti son bulduktan sonra dahi bu toprakları terk etmeyerek Türk Milletine faydalı işler yapmıştır. Yeni Kurulan Türk Devleti, I. Dünya Savaşından sonra hem ekonomik alanda hem siyasi ve kültürel alanlarda büyük atılımlar yapmak durumundaydı. Bundan dolayı yetenekli, vatansever ve çalışkan kadrolara ihtiyaç duyuyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu durumun farkında olduğu için her alanda yenilikler ve inkılaplar yapmakla kalmayıp bu yenilik ve inkılapları yürütecek kişileri de özenle belirliyor, milletvekilliği süreçlerinde durumu çok yakından takip ediyordu. Berç Türker Keresteciyan’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önem verdiği yeteneklerine güvendiği kişiler içinde yer almaktaydı. Berç Türker Keresteciyan özellikle ekonomi, kültür alanlarında çalışmalar yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerek yerel gerekse de ulusal açmazlarında önemli roller oynayarak Türk Devleti’nin savunuculuğunu yapmıştır. Milletvekilliği döneminde mecliste yapmış olduğu konuşmalara dikkat çekilen bu çalışma Berç Türker Keresteciyan’ın ne kadar vatansever bir kişilik olduğunu gözler önüne sermektedir.


Keywords


Berç Türker Keresteciyan, Milliyetçilik, Ekonomi, Dış ilişkiler, Meclis.

Author: Mehmet BİÇİCİ
Number of pages: 85-97
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39609
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.