ISSN:2149-083X

TÜRKİYE VERGİ GELİRLERİNİN OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI


Ekonomik faaliyet döngüleri vergi gelirlerini etkileyerek kamu mali dengeleri üzerinde önemli etkilere neden olabilir. Hızlı büyüme dönemlerinde vergi gelirlerindeki artışlar bütçe açıklarını kapatırken, daralma dönemlerinde vergi gelirlerindeki düşüş bütçe dengesinde bozulmaya neden olacaktır. Bu bağlamda, vergi gelirlerinin ekonomik çevrimlerle ilişkisinin yönü ve boyutu, diğer bir deyişle vergi gelirlerinin ekonomik çevrimlere duyarlılığı bütçe performansında belirleyici bir öneme sahiptir. Türkiye gibi genellikle bütçe açığı veren ve bu durumun finansmanı için doğrudan kısa vadeli tahsilat imkanı bulunan vergi gelirlerine muhtaç olan bir ülkede, bu rol oldukça önem arz etmektedir. Aksi halde daha yüksek bedelli borçlanmalar gerekecektir. Bütçe geliri ve harcama kalemleri, ekonomik döngülere ve kamu otoritelerinin takdir kararlarına bağlı olarak temelde değişmektedir. Kamu harcamalarının çoğunda, isteğe bağlı karar bileşeni daha fazla ağırlığa sahipken, gelirlerde ekonomik döngüler daha belirleyicidir. Genel olarak, ekonomik döngülerin tüm vergi kaynaklarını aynı oranda etkilemediği ve bazı vergi kalemlerinin ekonomik faaliyetteki değişikliklere daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Çalışmada bu hususlar diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırılacaktır.


Keywords


Vergi ,Bütçe, Kamu Yönetimi, OECD

Author: Ali BİRVURAL
Number of pages: 140-147
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39664
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.