ISSN:2149-083X

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE YAZILIM TASARIM DESENLERİ


Yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri olarak, sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerekli yazılım platformları biçiminde tanımlanabilir. Bu platformların sürekli yenilenmesi ve güncellenmesi bir dizi maliyet ve harcamayı zorunlu hale getirmektedir. Bu durum hem bu maliyeti karşılamakla yükümlü işletmeler, hem de bu yazılımı güncelleme zorunda olan firmalar bakımından bir dizi güçlükler doğurmaktadır. Bu bakımdan bu türden sistemlerin ileride yeniden ele alınma zorunluluğu, başlangıç kurgularının tasarım evresinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgi sistemlerinde nesnelerin desteklenmesine katkı yapan, nesneler arasında ayırt edici özelliği bulunan, ara yüzlerin ve ara yüzler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olan, benzer ara yüzlere sahip birçok sınıf için tanımlama ve genellemeler yapılmasını sağlayan hiyerarşik düzenlere tasarım desenleri adı verilir. Bu şekilde bir deseni, çözümü aynı şekilde olmamak üzere milyonlarca kez kullanmak mümkün olabilir. Bu çalışmada bu amaca uygun olarak, yazılım tasarım desenleri için genel bir tanımlama yapılmış ve bir uygulama verilmiştir.


Keywords


Yazılım tasarımı; Tasarım desenleri; Singleton uygulaması; Hiyerarşik desenler.

Author: Ahmet KAYA
Number of pages: 29-39
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39793
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.