ISSN:2149-083X

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK ETKİNLİĞİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Okul öncesi dönemde matematik çalışmaları kavram gelişimine yönelik olup çocukların her gün yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. Çocukların bir leğo yada oyuncakla oluşturdukları; örüntü, sınıflama, gözlemleme, sıralama, çizgi çizme, ölçme, kıyaslama gibi konular çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuklar matematiği anlayabilmeleri için öncelikle materyalleri somut olarak görmeleri ve nesnel gruplara ayırarak, matematiksel kavramları ile matematiği anlayabileceklerdir. Çalışma, nitel bir çalışma olup, elde edilen veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama esnasında konu ile ilgili ana temalar belirlenmiş ve bu temalar soru cümlesi formatında olup, öğretmenlere sorular sorularak öğretmenlerin bilgileri doğrultusunda soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler çocuklar için somut materyaller hazırlayıp, çocuklara uygun ortam hazırlayarak eğitim sürecini daha aktif tutmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler matematik dersini daha eğlenceli hale getirebileceklerini ancak materyal bulmada sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek; bu sorunu bazen velilerle iletişime geçerek çözdüklerini bazen de farklı materyallerle çözdüklerini ifade etmişlerdir.


Keywords


Okul Öncesi, Matematik, Sayı/Sayma, Öğretmen

Author: Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages: 107-114
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39975
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.