ISSN:2149-083X

TOPLUMSAL EYLEMLER VE İRAN YAZILI BASININDA ‘’ÖTEKİNİN’ İNŞA PRATİKLERİ (KAYHAN, JAVAN GAZETESİ ÖRNEĞİ)


Toplumsal eylemler, demokrasinin birer göstergesi olarak, yönetimden memnuniyetsizlik ve toplumsal ortamda işlerin istenilen düzeyde gitmediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. İktidar erkleri ile halk arasında çıkabilecek en ufak bir kıvılcımda ilk olarak bürokratik mekanizmayı çalıştıranlar, bunun yanında medyanın gücü ve etkisine de başvurmakta ve böylece ötekinin söylemsel pratiklerini yaratmaktadır. Bu söylemsel pratikler daha çok ötekinin kötü olarak sunulması, ötekinin değersizleştirilmesi, ötekinin karşısında bir meşruluk kazanma çabasıdır. Yöneten halk arasında karşılıklı beklentilerin bir uzantısı olarak toplumsal eylemler karşılıklı uzlaşıya dayalı bir şekilde işlerlik kazanmalıdır. Bu çalışmanın amacı 28 Aralık 2017 yılında İran’ın Meşhed kentinde başlayan ve yaklaşık 15 gün süren ekonomik göstergeli toplumsal hareketliliğin Kayhan, Javan gazetesinde ele alınışını irdelemektir. Bu amaçla olayların şiddetinin arttığı ve her iki tarafında( Rejim- reformist) tansiyonunun yüksek olduğu 1 Ocak ile 4 Ocak 2018 tarihleri arasındaki Kayhan, Javan gazetesinde haberlerin sunuş şekilleri üzerinde durulmuş ve bu tarihler arasındaki gazete başlıkları, fotoğrafları ve içerikleri ele alınmıştır. Araştırma Javan ve Kayhan gazetesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak söylem analizi tercih edilmiş ve söylemsel pratikler üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucuna göre İran rejimine yakınlığı ile bilinen Javan ve Kayhan gazetesindeki haberler söylemsel boyutta ele alınmış ve söylemsel pratiğini öteki üzerine oturttuğu, bu doğrultuya hizmet eden fotoğraf ve başlıklar kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Söylem, Reformist, Öteki, Rejim, Javan ve Kayhan Gazeteler

Author: Yusuf GÖRGÜLÜ
Number of pages: 237-254
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40046
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.