ISSN:2149-083X

TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN GÜLSEREN KAYALI’NIN ESERLERİNE YANSIMALARI


Toplumların geçmişini oluşturan mitler, efsaneler, metinler, inanç sistemleri, sosyal yaşam biçimleri ve somut olmayan kültürel değerlerinin hepsi o toplumun evrendeki izini ve konumunu ortaya koyan imgelerdir. Mitler, geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyeleridir. Mit, her zaman bir "yaratılışın" öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığını ve nasıl var olmaya başladığını anlatmaktadır. Mitler; insanın bugünkü durumu, ölümlü, cinsiyetli ve kültür sahibi bir varlık olma özelliğinin yanı sıra doğaüstü varlıkların müdahalelerinden sonra edindiği tecrübelerden de bahsetmektedir. Mitlerden hareketle, kültürler arasındaki ilişkiler de mitolojilerle tespit edilebilmektedir. Mitolojilerdeki mit ve semboller ile dünyanın ve hayatın kökeni, tabiat olayları, tanrılar, efsanevi kahramanlar ve ruhlar hakkındaki bilgiler verilmektedir. Günümüz Türk sanatçılarının eserlerinde de bu semboller, farklı renk, çizgi ve yorumlamayla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma resim sanatçısı Gülseren Kayalı’nın mitolojide bulunan simge ve sembolleri kullanarak oluşturduğu on eseri analiz edilip yorumlanmıştır.


Keywords


Türk Mitolojisi, Gülseren Kayalı, Sembol

Author: Neslihan GÜNEŞ - Gonca Hülya YAYAN
Number of pages: 219-236
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40221
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.