ISSN:2149-083X

ENEL-HAK ŞAİRİ NESİMİ


Azerbaycan şairi İmameddin Nesiminin hayatı, sufi görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Allahın varlığını öne süren Hak şiirlerinden, muhabbet şiirlerinden örnekler verilmiştir. Nesimi Şiilerinde dil, lisan kelimelerini kullanmış ve insanın dili ile var olduğunu vurgulamıştır.Harf ve sayılardan oluşturduğu Hurufi şiirlerinden bahsedilmiştir. Hurufilik Fazlullah-ı Hurufî'nin (1394) kurup geliştirdiği, harflerin sırlarına dayanan bâtinî bir akımdır. 14. asrın sonlarında Azerbaycan da Hurufilik yayılmaya başlamıştır. Nesimi Hurufiliğin banisi sayılan Feyzullah Naimiden ders almış, onun görüşlerini benimsemiş, bu tarikatın fikirlerini tebliğ eden şiirler yazmağa başladıktan sonra Nesiminin mahlası ile hemahenk olan "Nesimi" mahlasını kabul etmiştir.


Keywords


Nesimi, Hurufilik, Hak, Aşk, Harf

Author: Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA
Number of pages: 1-7
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40257
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.