ISSN:2149-083X

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KUKLA ÇEŞİTLERİ VE KUKLANIN ÖNEMİ


Kuklanın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Ülkemizde 7 den 70 e herkesin ilgisini çeken kuklaların okul öncesi eğitimde de çok önemli bir yeri vardır. Bölgelere göre değişik tekniklerle tasarlanan kuklalar, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin ilgiyle izledikleri ve merakla gözlemledikleri eğitici ve eğlendirici bir türdür. Kukla öğrencilerin eylenmesinin yanı sıra gelişimleri açısından da önemli bir yeri vardır. Çocuklar, oynattıkları kuklanın kişiliğine bürünerek kendi duygularını rahatlıkla ifade edebilmekte, bunu yaparken de çocukların hayal güçleri genişler, yaratıcı düşünmelerini sağlar, dil gelişimini ilerletir, karşılıklı iletişim ortamı yaratarak, büyük- küçük kas gelişimi ve el göz koordinasyonuna yardımcı olması gibi öğrenciye olumlu yönde etkisi vardır. Çocukları eğlendirmek, bilgi vermek ve çocukların gelişimlerini desteklemek için okullarda bu tarz eğitim alanlarına uygun sınıflar da kukla köşeleri ve sahnelerinin oluşturulması gerekir. Kukla köşelerinde kukla çeşidi yönünden zengin olması, okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi için fevkalade önemlidir. Özellikle el, parmak, ipli, yüzük, gölge, atık malzemelerden olmak üzere çok çeşitli kuklalar kullanabiliriz. Çalışmada kukla çeşitlerine değinilecek olup; kuklanın okul öncesi eğitimde öneminden bahsedilecektir.


Keywords


Kukla, Kukla Çeşitleri, Kuklanın Okul Öncesi Eğitiminde Yeri ve Önemi

Author: Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages: 282-290
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40360
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.