ISSN:2149-083X

1. DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI- AVUSTURYA MACARİSTAN İLİŞKİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ


1. Dünya Savaşı’nda müttefik olan Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilişkileri, 16. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıla kadar uzun süreli savaşlarla sonuçlanmıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde ise sömürgecilik ve daha fazla toprak elde etme isteği yüzünden bu iki devlet tehlikeye girmiş ve mecburi olarak ittifak yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan ittifak sırasında iki devlet daha da yakınlaşmış ve yine savaşın sonunda aynı kaderi paylaşmıştır. Osmanlı savaş sırasında Avusturya Macaristan’ın Kafkaslarda ve Doğudaki kontrol bölgesi olmuştur. Savaş sırasında imparatorluk diplomasisinin yanı sıra hükümdarların bir araya geldiği görülmüştür. Bu makaledeki amaç imparatorlukların savaş sırasında birbirlerini etkilediklerini göstermek ve bu etkileşimin yapıcı etkilerini ön plana çıkartmaktır. Elde edilen bulgulara göre savaşın yapıcı etkilerinin askeri alanda gelişim gösterdiği anlaşılmıştır. Habsburg ve Osmanlı hanedanının birbirlerini onurlandırdıkları görülmüştür.


Keywords


1. Dünya Savaşı, Avusturya Macaristan, Osmanlı Hanedanı, Habsburg Hanedanı.

Author: Büşra Merve BOYACI - Alev DURAN
Number of pages: 141-152
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41576
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.