TÜRK TOPLUMU PERSPEKTİFİNDEN ALMAN TARİHÇİ OKULU İLE İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN GERMAN HISTORICAL SCHOOL AND ECONOMIC SOCIOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH SOCIETY

Author : Tolga KABAŞ
Number of pages : 79-90

Summary

İngiliz Klasik İktisat Okulu Adam Smith tarafından 1776 yılında kurulmuştur. Alman Tarihçi Okulu daha çok İngiliz Klasik İktisat Okuluna eleştiriler yapan Kıta Avrupasına ait bir okul olarak tanınmıştır. Tarihçi Okula göre Kıta Avrupası için tamamen farklı ve daha kapsamlı bir ekonomik sistem gereklidir. Tarihçi Okul üyeleri bireyin ancak sosyal ilişkiler ağı içinde var olabileceğini düşünmüştür. Bu bakımdan bireyi toplumdan soyutlayan, bireyin bencilliğini iktisadi analizin merkezine oturtan Klasik ve Neoklasik İktisat Okullarına karşı çıkmışlardır. Tarihçi Okul bencilliğe ve egoizme dayalı bir refahın mümkün olmadığını savunmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Alman Tarihçi Okulunun köklerinden iktisat sosyolojisi adlı alt disiplin doğmuştur. Neoklasik teoriyi yetersiz bulanlar bu alanda çalışmalar yapmıştır. Türkiye’de iktisat sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış önemli isimler arasında Ziya Gökalp, Sabri Ülgener, Ahmet Güner Sayar ve Cahit Talas bulunur. Bu çalışmada, Türk toplumu perspektifinden Alman Tarihçi Okulu ile iktisat sosyolojisi arasındaki ilişki kısaca anlatılmaktadır. Ayrıca, çalışmada Türkiye’nin tıpkı Kıta Avrupası ülkeleri gibi 3. Yol ülkesi olduğu ileri sürülmektedir.

Keywords

İktisat Sosyolojisi, Neoklasik Teori, Alman Tarihçi Okulu, Milli Ekonomi

Read:617

Download: 144