NEOLİBERALİZMİN KARANLIK YÜZÜ : YAĞMACILIK VE HUKUK DEVLETİ RETORİĞİ
DARK SIDE OF NEOLIBERALISM: PLUNDER AND RULE OF LAW RHETORIC

Author : İlknur TÜRE
Number of pages : 42-55

Summary

Hukuk devleti daha ilk oluşumundan beri pozitif ve siyasi açıdan nötr görünümlü, evrensel geçerliliği olan ve her ülkeye ihraç edilebilir bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu makalede böyle muğlak bir kavramın aydınlık ve karanlık olmak üzere aslında iki yüzü olduğu savunulacak ve karanlık yüzünün her tür tartışma ortamından soyutlandığı iddia edilecektir. Batılı güçler tarafından kullanılan hukuk devleti retoriği gelişmekte olan ülkelere müdahaleleri meşrulaştırmak için kullanılması karanlık yüzüdür örneğin. Bu müdahalelerin ardından batının ekonomik gücünün diğerlerinin üzerinden elde ettiği yağmacılık gelmektedir hemen. Entelektüel miyopluk, etnosentrizm ve emperyal tavırlar hukuk devletinin ardında yer alırlar. Günümüzün küresel yasa yapıcıları olan uluslararası mali kurumlar gelişmekte olan ülkelere reform projeleri adı altında bir takım yaptırımları uygularken bunu hukuk devleti ile ambalajlayıp çekici hale getirirler. Hukuk kavramının teknik bir yapıya dönüştürülmesiyle ABD hukukunun küresel olarak baskın konumu ve bugünkü batı menşeili uluslararası aktörlerin emperyal tavrı geçmişin kolonyalizmi ile bugünün neoliberal politikası arasındaki sürekliliğin devam ettiğini gösteren örneklerden bazılarıdır sadece.

Keywords

hukuk devleti,neoliberalizm,yağmacılık,küresel hukuk

Read:444

Download: 152