ISSN:2149-083X

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR KAVRAMI VE ESKİŞEHİR KÜTAHYA ARASI İŞE GELİŞ GİDİŞ (COMMUTING) TERCİHLERİNİN ANALİZİ


İşe geliş gidiş hareketi kırsal ve şehirsel alanlar arasında bütün ülkelerde ortaya çıkan bir durumdur. İnsanlar çeşitli nedenlerle ikamet ettikleri bölge ile çalıştıkları bölge arasında bazen uzun sayılabilecek yol gitmek zorunda kalmaktadır. Literatüre işe geliş gidiş (commuting) olarak geçen bu durum dünya genelinde önemli bir ekonomik değere ulaşmıştır. Bu nedenle işe geliş gidişin yerleşim alanları ve bireyler üzerindeki etkilerini önlemeye yönelik alınabilecek çeşitli tedbirler tartışılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda işe geliş gidişin boyutu, özellikle çalışanların maddi durumuna ve bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerde ortaya çıkan farklılıklara göre değiştiği değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Eskişehir’de ikamet edip Kütahya’ya iş için geliş gidiş davranışlarının sürdürülebilir şehir kavramı çerçevesinde açıklanması amaçlanmıştır. Buna yönelik yapılan anket çalışmasında sürdürülebilir şehir kavramının ölçüm kriterleri dikkate alınmış olup sonuçlar bu çerçevede değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgularda ise Eskişehir’den Kütahya’ya işe geliş gidiş yapan bireylerin davranışlarının özellikle çevresel, sosyal ve bir ölçüde de ailevi nedenlere dayandığı, ekonomik nedenlerin önem derecesinin ise düşük olduğu belirlenmiştir.


Keywords


İşe Geliş Gidiş, Sürdürülebilir Şehir, Kolayda Örnekleme

Author: Kazim İlhan YARİKAN - Ergin UZGÖREN
Number of pages: 153-167
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.42040
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.