ISSN:2149-083X

YABAN’IN YABANLIĞI


Yazın yaşamına Fecr-i Ati topluluğuna katılarak başlayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, sonradan katıldığı Milli edebiyat çizgisinin önemli sanatçılarından biri olur. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet yıllarına tanıklık eden yazar, Türk toplumunun değişim öykülerini romanlarının ana konusu yapar. Tanzimat sonrası Batı kültürü ile tanışan Türk halkı, Cumhuriyet’e kadar ve sonrasında bu kültürün etkilerine maruz kalır. Edebi eserlere konu olan olumsuz etkilerden biri şüphesiz yanlış batılılaşmadır. Özellikle romanlara, karakterlerin toplumsal ve bireysel yabancılaşması olarak dahil edilen bu izlek, Yakup Kadri’nin de ele aldığı olgulardan biri olur. Yaban’da, Birinci Dünya Savaşı yenilgisine tanıklık eden ve bu yenilgiden sağ kolu kesilerek çıkan şehirli Türk aydınının Anadolu’da bulunduğu süreçte yaşadığı çıkmazlar dile getirilir. Romanda, aydın-köylü çatışmasına evrilerek başkişi Ahmet Celâl’in, “yaban”lığına değin vardırılan sorunlar yumağı, farklı ideallerin yansımasını içerir. Çalışmada, köy halkının, bir savaş kahramanı ve Türk aydını olan Ahmet Celâl’in toplumsal kimliğine yapıştırdığı/ yakıştırdığı yaban’lığı değerlendirilecek ve bu yaban’lığın; kendine ve başkalarına/ çevresine yabancılaşma şeklinde tinsel kimliğe sinen belirtileri irdelenecektir.


Keywords


Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yaban, yabancılaşmak, kendine yabancı, başkalarına yabancı

Author: Ramazan KORKMAZ - Mutlu DEVECİ
Number of pages: 1-12
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.42197
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.