ABDUSSELÂM EL-UJEYLİNİN ÖYKÜLERİNDE VE ROMANLARIND ZAMAN VE MEKANNIDIR
TIME AND SPACE IN THE WRITINGS OF ABDUL SALAM AL-AJILI (NOVEL-STORIES)

Author : Muhand ALALI
Number of pages : 184-194

Abstract

Bu çalışma, Abdusselâm El-Ujeyli’nin öykü ve romanlarındaki üslubunun sanatsal ve eleştirisel boyutlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Öykü ve roman, mağlup gerçekçilik ile geçmişin zaferi, yenilik hayali ile baskı ve terk etme acısı arasında iç içe geçmiş duygu ve hislerin bir parçasıdır. Bu çalışmamızda, Arap edebiyatında roman ve öykücülükle ilgili gerçekçi yaklaşım hakkında özet bilgiler sunmaya ve gerçekçi yaklaşım ile ilgili genel bilgiler vermeye çalıştık. Sonra edebi yazılardaki güçlü ve zayıf yönleri vurgulayan bir dizi edebi örnek aracılığıyla Arap ve bilhassa Suriyeli yazar Abdusselâm El-Ujeyli’nin romanlarındaki gerçekçi yaklaşımdan bahsettik. Daha sonra edebiyatta çok önemli bir yere sahip olan anlatı edebiyatındaki zaman ve mekân kavramlarına değindik. Bu çerçevede özellikle El-Ujeyli’nin romanlarında zaman, mekân ve söz konusu zamanların ve mekânların seçilme nedenlerini irdeledik. Abdusselâm El-Ujeyli, romanlarındaki mekânların uzaklıklarına rağmen onları bir noktada bağlama becerisine sahip bir yazardır. Ayrıca, yazdığı romanlarda zamanın ve mekânın dışına çıkarak gerçek zaman-mekân ile anlatı zaman-mekânı arasında bir bağ kurmuştur. Bununla birlikte yazarın eserlerinden örnek vererek araştırmamızı zenginleştirmeye çalıştık. Bu araştırmanın dünyadaki ve Türkiye’deki Abdusselâm El-Ujeyli’nin literatürünü araştıranlar için, bir küçük kıvılcım olmasını temenni ediyoruz. Gayret Bizden Tevfik Allah'tan.

Keywords

ABDUSSELÂM EL-UJEYLİ- SURIYE

Read:684

Download: 203

Atıf Bulunamadı