UNESCO’ NUN GÖREME VE KAPADOKYA KAYALIK SİT ALANI HAKKINDAKİ 2006 VE 2014 PERİYODİK RAPORLARININ İNCELENMESİ
RESEARCH OF 2006 AND 2014 UNESCO PERIODIC REPORT ON GOREME AND CAPPADOCIA ROCK SITE

Author : Mehmet AYHAN
Number of pages : 234-244

Abstract

UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kültürel mirası korumak ve eğitim sistemlerini tekrar inşa etmek amacıyla 1946 yılında kurulmuştur ve kurumun misyonu insanlığın zihninde eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim sayesinde barışı inşa etmek olarak tanımlamıştır. Türkiye UNESCO’ nun kuruluş sözleşmesini 1946 yılında onamıştır. UNESCO Üye Devletleri 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’ nın Korunması Sözleşmesi’ ni kabul etmişlerdir. Bu sözleşmenin temel amacı geçmişten günümüze ulaşan ve gelecek nesillere aktarılacak olan doğal ve kültürel mirasın tanınması, korunması ve tanıtılmasıdır. Göreme ve Kapadokya Kayalık Sit Alanı 1985 yılında UNESCO tarafından hem kültürel hem de doğal miras alanı olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada UNESCO’ nun Göreme ve Kapadokya Kayalık Sit Alanı ile ilgili 2006 ve 2014 periyodik raporları incelenmiştir.

Keywords

UNESCO, kültürel miras, periyodik rapor, Göreme ve Kapadokya Kayalık Sit Alanı

Read:697

Download: 209

Atıf Bulunamadı