ESKİÇAĞ ANADOLUSUNDA KENTLEŞME
URBANIZATION IN ANCIENT ANATOLIA

Author : Pınar BÜLBÜL
Number of pages : 80-89

Abstract

İnsanoğlu, tarih öncesi devirlerde genellikle mağara ve ağaç kovuklarında yaşamıştır. Özellikle Paleolitik devir, bunun en belirgin örneğini bizlere sunmaktadır. Anadolu'nun bilinen en eski Paleolitik Çağ yerleşmesi, Gaziantep'teki Dülük Köyü'nün Keber tepesindeki MÖ. 600.000 yıllarına tarihlenen ve dünyanın da en eski yerleşmelerinden biri olan Dülük Höyük'tür. Neolitik devire kadar bu şekilde yaşamını sürdüren insanlar, Anadolu'da MÖ. 8000-5000 yılları arasına tarihlenen Neolitik devirle birlikte yerleşik hayata geçmiştir. Bu dönemde ilk köyler kurulmuş ve ziraat faaliyetlerine başlanmıştır. Neolitik dönemden sonra başlayan ve az miktarda madenin de kullanıldığı Kalkolitik devirde yerleşim merkezleri biraz daha büyümüş olup, bunların etrafı surlarla çevrilmeye başlanmıştır. Tunç devrinde ve sonraki dönemlerde artık şehir devletleri ortaya çıkmış ve bu şehir devletlerinde ticaret yapmak amacıyla büyük ve küçük pazar mahalleleri kurulmuştur. Görüldüğü üzere aşama aşama gelişen bu süreçlerin ardından kentler ve kent devletleri ortaya çıkmış ve beraberinde her dönem kendine özgü yenilikler getirmiştir. Şehirlerdeki yönetim sisteminden, şehirlerin altyapısından, sosyal hayatına kadar pek çok konuda farklı unsurlar ve farklı mimari yapılar ortaya çıkmıştır.

Keywords

Eskiçağ, Anadolu, Şehir, Tarih öncesi, Kentleşme

Read:696

Download: 213

Atıf Bulunamadı