TOPLUMLARDA KARTAL VE TUĞRUL KUŞU İMGELERİ
IMAGES OF EAGLE AND TUĞRUL BIRD IN SOCIETIES

Author : Mustafa SOLMAZ
Number of pages : 90-97

Abstract

Toplumların kendine özgü değerlerini yansıtan imgeler; inançtan mimariye sanattan düşünceye kadar yaşamın her alanında görülür. Tarih boyunca masallarda, destanlarda, mitlerde olduğu kadar yaşamın farklı alanlarında karşımıza çıkan imgelerden kuşlarla ilgili olanı hemen her toplumda vardır. Ancak, kültürlerin içerikleri ve sosyal değerlere bağlı olarak, her ne kadar aynı imgeye yüklenen anlam toplumlara göre değişse de, özellikle kartal ile tuğrul kuşu gibi bazı yırtıcı kuşlara yüklenen anlamlar benzerlik gösterir. Çalışmamızda; edebiyattan el sanatlarına, güzel sanatlardan bayraklara kadar insan yaşamının her alanında kendilerine yer bulan bütün kuşlara değinilmeyecek, hemen her kültürün vazgeçilmezlerinden olan kartal ve tuğrul kuşu imgelerinin bazı toplumlardaki yeri ile sınırlı olacaktır. Böylece, insanoğlunun ortaya çıkışından itibaren hem somut, hem de imgelerde soyut olarak, kuşlarla olan ilişkisi gösterilecek ve kültürler arasındaki etkileşim karşılaştırmalı olarak ortaya konacaktır. Araştırmamızın; karşılaştırmalı edebiyata destek veren diğer unsurlar gibi, karşılaştırmalı imge olarak alana katkı vereceği kanısındayız.

Keywords

kartal, tuğrul kuşu, kültür, farklılık, benzerlik

Read:708

Download: 210

Atıf Bulunamadı