MODERN POLİTİK DÜŞÜNCENİN 'AHLAKSIZLIĞI'
'AMORAL' of MODERN POLITICAL THINKING

Author : C. FATİH TÜRE
Number of pages : 51-59

Abstract

Antik düşünce, hakikatın değişmezliği ve kapsayıcı özelliği nedeniyle mutlak ve başta politika olmak üzere tüm toplumsal olanları kapsayan bir ahlak anlayışı içerir. Dolayısıyla geleneksel düşüncede politikanın bizatihi kendisi ahlaki bir alan oluşturur. Modernite ise yeni bir insan ve bireyselliğin üzerine kurulu yeni bir ahlak tanımı yapmış, erdemi de, mutlak hakikatı kavramanın değil, bireysel algı ve tercihlerin üzerine kurmuştur. Sonuçta modernizm, politik düşünce bağlamında, politika ile ahlakı birbirinden ayırmıştır.

Keywords

Antik Düşünce, Modernizm, Etik

Read:1705

Download: 805