EĞİTİMDE 2023 VİZYONU; DEĞİŞEN/DEĞİŞMEYEN VAATLER
THE EDUCATION VISION 2023: VARYING/STABLE PROMISES

Author : SADIK KARTAL
Number of pages : 1-20

Abstract

Türkiye eğitim sisteminde yapılan her yapısal değişiklik eğitimle ilgili ihtiyaç ve gerekliliklerden ziyade genel olarak eğitim siyasetinde rol alanların talepleri ve eğitim bürokrasisindeki değiştirme arzusunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu değişikliklerde öğretim programlarına dersler eklenmesi, programların güncellenmesi, karşılaşılan çeşitli sorunların çözümü için bu sorunlarla aynı adı taşıyan bir ders eklenmesi, yeni bir açıklama veya mevzuatta değişikliğe gidilmesi yapılan değişiklik hareketleridir. Türkiye’de siyasi parti ve hükümet programlarındaki hedefler eğitim politikaları haline gelmektedir. Bazen de Milli Güvenlik Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Uygulama ve araştırma sonuçlarına göre düzenleme yapılmaması sürecin sürekliliğine zarar getirmekte ve her yönetim değişikliğinde yeni düzenlemelere neden olmaktadır. Ekim 2018 ayında Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 Eğitim Vizyonu belgesi açıklandı. Belgenin temel amacı olarak çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık için sarf edebilen, bilimselliğe, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı nesillerin yetiştireceği ifade edilmiştir. Eğitimi bir ekosistem olarak ele alan belge sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamayı ve değiştirmeyi hedeflemektedir. Demokrasi ve ekonomiyle bütünleşmiş bir eğitim anlayışından hareketle öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul vizyon belgesinin dört temel kavramı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya konan hedeflerin gerçekleşme durumları geçmişteki ve mevcut eğitim uygulamalardan hareketle genel bir değerlendirilmesi eleştirel bir bakış açısı ile yapılmaktadır.

Keywords

Eğitim, öğretim, Türkiye’de Eğitim, Türkiye Eğitim Sistemi, 2023 Eğitim Vizyonu

Read:2836

Download: 1603