ISSN:2149-083X
Giriş Yap Üye ol

TANYERİ HOROZLARI ROMANINDA GÖÇ


Göç; savaş, doğal afet, yeni iş imkânları arama gibi nedenlerle bir yerden başka bir yere geçme eylemini ifade etmektedir. Yaşar Kemal, göç etmek zorunda kalan bireylerin öznel deneyimlerine odaklanarak göçü psikolojik ve sosyolojik boyutları ile irdeleyen önemli bir yazardır. Bir Ada Hikâyesi başlıklı dörtlemede farklı etnik ve dinî kimliğe sahip insanların savaş ve göçlerden sonra imgesel bir adada yaşadıkları dramı şiirsel bir dille anlatmaktadır. Bu makalede ele alacağımız Tanyeri Horozları adlı romanda ada topluluğunun göç sırasında ve göç sonrasında yaşadıkları insan gerçekliğine odaklanarak dile getirilmektedir. Çalışmamızda ‘‘Tanyeri Horozları romanında göçu¨n karakterlerin yaşamına etkisi hangi boyutları ile aktarılmaktadır’’ sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bireysel ve toplumsal kimlik oluşumunu etkileyen olayları yansıtırken yazarın göçmenlere karşı sergilediği hümanist tutum örneklerle ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, göçu¨n ada topluluğunun bireysel ve kültürel kimlik inşasına yansımalarını tespit etmektir. Karakterlerin kendi geçmişleri ile hesaplaşma biçimlerinden yola çıkılarak romanda bireysel ve toplumsal belleğin inşası tahlil edilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesi, göç.

Yazar: Alev ÖNDER -
Sayfa Sayısı: 60-72
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1711
Tam Metin:
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.