TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
SOCIAL MUNICIPALITY İN TURKEY : EXAMPLE OF ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY

Author : Sercan VAROL
Number of pages : 106-121

Abstract

Sosyal belediyecilik, en geniş manasıyla, belediyelerin ürettikleri politikalarda insanı esas almalarını, insan ve toplum merkezli uygulamalar gerçekleştirmelerini sağlayan bir anlayış olarak tanımlanabilir. Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren bazı belediye başkanlarının kişisel gayretleri ve çalışmaları ile uygulama alanını genişletmeye başlayan sosyal belediyecilik anlayışı, şehirlerin rekabeti ve tanıtımında önemli politika unsurlarından biri olmuştur. Bu hizmetler daha çok sosyal yardım, sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal Belediyecilik Algısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği üzerinden sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaptıkları hizmetlerin ortaya konulması ve bu hizmetleri yürütenler ile faydalananların sunulan hizmetlere ilişkin algı ve tutumlarının tespit edilmesidir. Bu kapsamda, sosyal devlet/refah devleti, sosyal politika ve sosyal belediyecilik kavramlarına ilişkin literatüre yer verilmiştir. Ardından İBB’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü hizmetler ele alınmıştır.

Keywords

Sosyal Belediyecilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politika

Read:1369

Download: 523