MODERN ARAP EDEBİYATI’NDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR
MODERN THEMES IN MODERN ARABIC LITERATURE

Author : Ömer ŞAHİN
Number of pages : 183-189

Abstract

1798 yılında Napolyon’un Mısır’ı işgali ile başlayan Modern Arap Edebiyatı dönemi geçmişte işlenen temaların yanı sıra yeni sorunlar, farklı bakış açıları ve ortaya çıkan yeni durumlar karşısında doğal olarak önceki dönemlerden farklı temaları da edebi çalışmalar içine almıştır. Edebiyat, hayattan kopuk bir bilim dalı olmadığı için hayatın akışı içinde hayata dair her türlü gelişmelerden etkilenmektedir. Şair ve yazarlar bazen toplumun çektiği acıyı, bazen toplumun özlemini ve bazen de toplumun isyanını eserlerine konu etmişlerdir. 1948 felaketinden sonra birçok şair, yazar Filistin temasını şiirlerinde, romanlarında, tiyatro eserlerinde ve hikâyelerinde işlemişlerdir. Yaklaşık 70 yıllık yeni bir sorun olan Filistin meselesinin yanında insanlık tarihi boyunca edebiyatın temaları arasında hiç değişmeyen kadın teması da işlenmeye devam etmektedir. İnsanlık var oldukça, yaşam devam ettikçe edebi eserlerde temalar da değişmeye devam edecektir. Makalemize konu olan “Modern Arap Edebiyatı Döneminde Öne Çıkan Temalar” ı incelemeye çalışacağız.

Keywords

Modern Arap Edebiyatı, Tema

Read:1686

Download: 849