ISSN:2149-083X
Giriş Yap Üye Ol

OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Bu çalışma; okul sporları voleybol müsabakalarına katılan erkek sporcuların sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız kapsamında araştırma grubunu, Elazığ il merkezine bağlı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek voleybolculardan rastgele seçilmiş 161 erkek sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların sporcuların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (yaş, sınıf, anne ve baba eğitim durumu, okul takımında oynama yılı ve ailede başka spor yapan kişi) ve kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger’ in “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış ve çoklu gruplar değişkenlerinde Çift Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), iki bağımsız grup arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın tespit edildiği analizlerde ise hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi kullanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; yaş, sınıf, ailede başka spor yapan olması ve anne babanın eğitim durumları değişkenlerine bağlı olarak sporcuların yarışma öncesi ve sonrası sürekli kaygı hissetme durumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek voleybolcular 47,29 ortalama ile sürekli kaygı düzeylerinin ortalamanın üzerinde yüksek olduğu gözlenmiştir


Anahtar Kelimeler


Voleybol, Ortaöğretim, Müsabaka, Sürekli Kaygı

Yazar: Eyyup NACAR - - Atalay GACAR - Ömer Faruk TUTAR - Atakan AKSU
Sayfa Sayısı: 34-42
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1729
Tam Metin:
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.