MÜFİDE FERİT’İN AYDEMİR ROMANININ KAYNAKLARI
INSPIRATIONS OF MUFIDE FERiT’S NOVEL AYDEMİR

Author : Mehmet YILMAZ
Number of pages : 43-50

Abstract

Müfide Ferit'in edebiyat dünyasında "Aydemir müellifi" olarak tanınmasını sağlayan bu eseri 1918'de yayımlanır. Yayımlandığı dönemde üzerinde çok konuşulmuş ve popülerlik kazanmış olan bu roman birçok yazar tarafından gündeme getirilmiş ve o yılların siyasi ortamı içinde tartışılmıştır. Bu durumda etkili olan sebep hiç kuşkusuz Aydemir'in, dağılma sürecinin nihayetine ermiş olan Osmanlı Devleti'nin yıkıldıktan sonraki kurtuluş arayışına bir öneri olarak Turan idealini sunmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Türk milletine teselli olsun diye yazılan eser, toplumun Aydemirlere en fazla ihtiyaç duyduğu, insanların en ufak bir ümit kırıntısına muhtaç oldukları bir dönemde yankılanan seda olmuştur. Müfide Ferit bu romanında eniştesi Yusuf Akçura'nın hayatını ve ideallerini hikâyesine dâhil eder. Eserin ayrıntıları incelendiğinde Yusuf Akçura'nın Üç Tarz-ı Siyaset isimli eserinin romandaki fikirleri yönlendirdiği görülür. Ayrıca Ziya Gökalp'in Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserlerinden de esinlenmiştir. Bu çalışmada Aydemir romanının fikirsel altyapısı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Aydemir, Türkçülük, Turan, İdeal Kahraman.

Read:1422

Download: 538