YUNUS EMRE DİVANI’NDA “GÖNÜL YAPMAK” ve “GÖNÜL YIKMAK” ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2014-1
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Number of pages: 34-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasavvuf edebiyatı için bir memba olan Yunus Emre’nin şiirlerinde ilahi aşk ana temalardan biridir. Şair bu aşkı bazen doğrudan dile getirirken bazen de dolaylı bir anlatım sergiler. Bu bağlamda Yunus’un başvurduğu kavramlardan biri de tasavvuf edebiyatının vazgeçilmez bir unsuru olan gönüldür. Şair, gönül kavramından yola çıkarak ilahi aşkı dillendirir. Şiirlerinde gönül kavramına sıkça yer veren Yunus, bu doğrultuda gönül yapmak ve gönül yıkmak deyimlerinin önemine de vurgu yapar. Bu çalışmada Yunus Emre Divanı incelenmiş ve şairin gönülle ilgili beyitleri tespit edilmiştir. Bu beyitlerden yola çıkılarak öncelikle Yunus Emre’nin gönül anlayışı yorumlanmıştır. Daha sonra şairin gönül anlayışı dikkate alınarak

Keywords

Abstract

Divine love is one of the main theme in Yunus Emre’s poems which is spring for Sufi literature. Poet exhibits this love sometimes directly sometimes an indirect expression. In this context, one of the concepts that apply Yunus is heart that an indispensable element of Sufi literature. The poet tells

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics