MUSUL SORUNU: 1914-1926

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 328-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Savaş zamanında imzalanan gizli anlaşmaları da uygulamaya koyan İtilaf güçleri Sevr Antlaşması ile amaçlarını net olarak ifade etmiştir. İngiltere, savaş sırasında işgal edemediği Osmanlı’nın Ortadoğu topraklarını işgal ederek, savaşın başından itibaren istediği Musul ve çevresini ele geçirmiştir. 28 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da Meclis-i Mebusan’da kabul edilen Misak-ı Milli’ye göre ise Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeler Türk Devleti sınırlarında kabul edilmiştir ve bu sınırların içinde İngiltere’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgal ettiği Musul ve çevresi de bulunmaktadır. Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin çözümsüzlükten yana tavır alması, bölgede Türk Hükümeti’ne karşı isyanların çıkması için bölge halkını kışkırtması ve Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Musul topraklarının nasıl kaybedildiği anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

Ottoman Empire forced to sign Armistice of Mudros after its defeat in World War I. Allies, enforce secret treaties during war, which also brought to light their main aim with the conditions of Treaty of Serves. Middle Eastern territory of Ottoman Empire invaded by British Empire, which could not be conquered during the war and since the beginning of the war demanded areas such as Mosul and surroundings also invaded. Due to population density of Turk territories accepted in Turkish Government in Misak-ı Milli, which accepted in Chamber of Deputies in 28th of January 1920. Mosul and surroundings belongs to Turkish territory which has been invaded by British Empire after the Armistice of Mudros. This research will focus on British Empire’s negative attitude about solutions after the World War I, provoke the rebels against the Turkish Government in Middle East and how Turkish populated Mosul territory lost.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics