ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 133-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikolojik şiddet toplumsal yaşamın her alanında görülmektedir. Ayrıca şiddetin birey üzerinde bıraktığı önemli olumsuz etkileri olmaktadır. Bireysel ve toplumsal yaşamı önemli ölçüde etkileyen psikolojik şiddetin etkilerinin yaşamın her alanında araştırılması sorunun çözümü için büyük önem taşımaktadır. Özellikle iş yaşamına atılmadan önceki dönemi kapsayan üniversite eğitimi sürecinde gençlerin yaşadığı psikolojik şiddet davranışlarının daha sonraki yaşamı önemli ölçüde etkileyeceği söylenebilir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin akranlarıyla yaşadıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin psikolojik şiddete yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 2014 yılında Karatekin Üniversitesi Lisans öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğrenciler yer almaktadır. Lisans öğrencilerinden 205, pedagojik formasyon öğrencilerinden 172 olmak üzere toplam 377 veri toplama aracı veri işlemeye uygun bir biçimde dönmüştür. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla iki bölümden oluşan veri toplama aracı geliştirilmiştir. Birinci bölümünde kişisel bilgileri kapsayan eğitim türü, cinsiyet, alan ve yaş ile ilgili, ikinci bölümde ise üniversite öğrencilerinin psikolojik şiddete yönelik görüşlerinin belirlenmesine yönelik çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket yer almaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, psikolojik şiddet en çok sokakta, en az ise trafikte yaşanmaktadır. Psikolojik şiddetin nedenleri arasında en çok kendini kanıtlama çabası, en az ise statü kazanma çabası olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yaşadığı psikolojik şiddete karşı göstereceği tepkiler arasında en çok şikayet ederim, en az ise küfür ederim görüşü yer almaktadır. Psikolojik şiddetin önlenmesine yönelik en çok aile eğitimini, en az ise hukuki yaptırımlar çözüm olarak önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Psychological violence is seen in all areas of social life. Besides, violence has important negative influences on i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics