PERSPECTIVE OF EMPLOYEES’ ABOUT WHISTLEBLOWING AS AN ETIC VALUE

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 350-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The subject of this study is to analyse perspective of the employees, about whistleblowing, working in five stars hotels in Bursa city centre. Whistleblowing, primarily, is examined conceptually and then, survey application and datas analysing perspective of employees on whistleblowing are mentioned in this study. 309 employees of the 7, five-star hotels in Bursa city centre are interviewed. As a result of this study, employees qualify these matters as immorality: robbery, harrasment, corruption, fighting, adultry, accusation, swearing and blackmail. When attenders whistleblow, they choose to meet competent authority face to face, and they do not mind that competent authority knows who whistleblow. Finally, in the conclusion part of this study, datas are analysed, suggestions are offered and restricts are provided.

Keywords

Abstract

Bu çalışma, Bursa şehir merkezinde yer alan beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarının, ahlaki olmayan davranışların duyurulmasına (whistleblowing) ilişkin görüşlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle ahlaki olmayan davranışların duyurulması (whistleblowing), kavramsal olarak ele alınmaktadır. Ardından bu kavrama ilişkin konaklama işletmesi çalışanlarının görüşlerini ve bakış açılarını inceleyen uygulamaya ve uygulama bulgularına yer verilmektedir. Araştırma kapsamında, Bursa şehir merkezinde yer alan 7 adet beş yıldızlı konaklama işletmesinin 309 çalışanı ile 2013 yılı Aralık ayında görüşme yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, çalışanların genel olarak ahlaki olmayan davranış olarak nitelendirdikleri durumlar; hırsızlık, taciz, yolsuzluk, kavga etmek, evlilik dışı ilişki, suçlama, küfür etmek, şantaj, bireyin kendine ait olan hakkın elinden alınması, yalan söylemek, şiddet uygulanması ve iftira olarak sıralanabilmektedir. Katılımcılar, herhangi bir ahlaki olmayan davranışı duyurma eyleminde bulunacak olmaları halinde; kimliklerinin kendi kurumlarındaki yetkili makamlar tarafından bilinmesinde bir sakınca olmadan, yetkili makam ile yüz yüze görüşmeyi tercih etmektedirler. Son olarak çalışmanın sonuç bölümünde araştırmanın bulguları değerlendirilmekte, kısıtlar ortaya konulmakta ve konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics