SİNEMANIN DİĞER SANATLAR İLE OLAN İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : SİNEMA
Number of pages: 403-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema diğer bütün sanatları içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle de diğer sanatlar ile yoğun bir ilişki içerisindedir. Bu makalede sinemanın en çok ilişki içerisinde bulunduğu dört sanat ele alınmıştır. Bunlar Fotoğraf, Resim, Müzik ve Edebiyattır. Fotoğraf alanındaki teknik gelişmeler sinemayı yaratmıştır. Resim sinemadaki temel görüntü ögesidir. Müzik filmlerde önemli bir role sahiptir. Ayrıca müzik film sahnelerinde duyguları etkilemektedir. Edebiyat ise sinemaya ana kaynak sağlayan bir malzeme konumundadır. Usta yönetmenler bu ana sanatları bilirler. Ve filmlerini çekerken bu sanatlardan büyük ölçüde yararlanırlar. Ayrıca seyirci filmleri izlerken bu sanatlardan etkilenir. Dolayısıyla bu dört sanat başlangıcından günümüze kadar sinema ile sağlam bağlara sahip olmuşlardır.

Keywords

Abstract

Cinema contains all of the other arts. Because of cinema interacts with the other arts. This article examines the four arts that they most relationship with cinema. These are Photograph, Painting, Music and Literature. Technical developments in the field of photograph created the cinema. Painting is the main element of the image in cinema. Music has got an important role in the films. Besides music influences the feelings in the film scenes. Also Literature is a material which elicits main source to cinema. Master directors know this main arts. And when they shooting movies of this art benefit greatly. Besides influenced by the art audience watching movies. So this four arts have got the strong ties with cinema until present from the beginning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics