TABERÎ TEFSİRİNDE KELÂM KONULARI

Author:

Year-Number: 2015-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tefsir
Number of pages: 308-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Taberî (ö.310/922), Kelâm konuları ile ilgili tartışmaların doruk noktasına ulaştığı bir çağda yaşadığı için kendi tefsirinde bazı ihtilaflı Kelâm konularını incelemiştir. Ehl-i sünnet bir âlim olan Taberî, tefsirinde Kelâm konularını ele alırken Ehl-i Sünnetin görüşlerini tercih etmiştir. Nitekim o, “ru’yetullah”ın müminler için mümkün olduğunu ifade ederken bu tavrını ortaya koymaktadır. Yine büyük günah sahibinin imandan çıkmadığını savunurken Ehl-i Sünnetin kabul ettiği görüşe bağlı kalmaktadır. Taberî, tefsirinde Ehl-i Sünnetin görüşlerini savunurken, zaman zaman bazı fırkaların düşüncelerini de eleştirmektedir. Yine o, itikadî konularda selef düşüncesini savunmaktadır. Taberî, vech, yedullah gibi Allah’ın haberî sıfatları konusunda yorum yapmaktan kaçınarak, selef akidesine bağlı olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Taberî, examined the matters of kalam partly in his tafseer, because he lived in period discused the matters of kalam dencely. When he examined the matters of kalam, he prefer opinions of ahl al sunnah, because he is scholer of ahl al sunnah. While he states the posssibility to the see of God (ruyatallah) for believer, he presents his method. Besides, he alleged that commiting a big sin, he did not remove someone from religion. so he prefer opinions of ahl al sunneh. He criticizes the opinions of some different sects in his tafseer. Tabarî, defends the thought of salaf in belief matters. Also Tabarî, didn’t interpret the attributes of God such as face (vach) and hand (yad), bucause he is a faithful to faith of salaf.

Keywords