EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL YÖNETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 237-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel yönetimle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Genel tarama modelindeki Araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Evren olarak 2014–2015 öğretim yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 105 öğretim elemanı tespit edilmiştir. Hedef evrendeki öğretim elemanlarının tümü çalışma grubu olarak alınmış ve anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, fakültedeki erkek, öğretim elemanlarının bayan öğretim elemanlarına oranla memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu, kararların, çalışanların katılımıyla demokratik bir şekilde alındığı, çalışanların dile getirdiği şikâyet ve önerilerin yönetimce dikkate alındığı, öğretim elemanlarından, 26-33 yaş grubunda bulunan öğretim elemanlarının diğer yaş gruplarına oranla daha olumsuz yönde görüşler ortaya koyduğu, profesör olan öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to demonstrate the views of instructors, who are working at Yuzuncu Yil University Faculty of Education, about the organizational management. The model of this study is general screening model and the questionnaire used in this study was developed by the Ministry of Education. A hundred and five instructors who are working in the years of 2014-2015 at the Faculty of Education in Yuzuncu Yil University assigned as participants and they were applied a questionnaire and they are also our studies’ universe. As a result, the male teaching staffs of faculty have higher satisfaction levels than the female faculty members. And the decisions about faculty were taken in a democratic manner with the participation of the employees, the employees’ complaints and recommendations are taken into account by administrators, the instructors between the ages of 26-33 were revealed more negative opinions than the instructors in the other age groups, the teaching stuffs who are working as professor in faculty have high level satisfaction than the others.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics