BİLGİ EKONOMİSİNİN İNSANLIĞA ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : BİLGİ VE EKONOMİ
Number of pages: 150-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi, insanın hafızasında yer alan geçmişten gelen denenmiş test edilmiş veya edilmemiş öğretilerin, yaşananların kaynağıdır. Bilginin en büyük özelliği insanı geleceğe taşıyan ve insanın geçmişten gelen bilgisinin üzerine geleceğini tasarlayan enerji deposu olmasıdır. Hafızada depolanan bilgi eğer yanlış veya yönlendirilmiş bir bilgi ise tasarlayacağınız gelecek de yanlış ve yönlendirilmiş, birilerinin sizi nasıl görmek istediği ile ilgili olacaktır. Bilgi kirliliği dezenformasyonu dediğimiz olgudan kurtulup geleceğimizi ona göre dizayn etmeliyiz. Gelecek kuşaklara doğru bilgiyi her şart altında aktarmamız gerekir. İşte konumuzun başlığı olan Bilgi Ekonomisi de bizim doğru bilgi ile yapacağımız işlerin insanımızın, toplumumuzun dünyada hangi konumda algılandığını ortaya çıkaracaktır. Eğer algı, olumlu ve güçlü bir ekonomi ve sosyal yönetim ise bu anlamda bilginin kaynağının doğru olduğu kabul görür. Eğer algı, ekonomik ve sosyal anlamda kötü ise bilginin yanlış veya yönlendirilmiş olduğu varsayılır ve bilginin yorumlanmasında sorun var demektir. Bu çağdaki ve geçmişteki en önemli sorun her konuda insanı bombardımana tutan bilgi yoğunluğudur. Bilginin ne amaçla insana, topluma aşılandığı önemli bir hal almıştır. Günümüze gelene kadar birçok doğru kabul edilen bilginin yanlış veya yönlendirilmiş olduğu herkesçe bilinmektedir. Şahsımızda ve dışımızda gelişen tüm tabii ve sosyal olaylar hakkındaki gözlemlerimiz ve varsayımlarımız bilginin temelini oluştururlar. Bir gelişmeden söz ediliyorsa, bir değişimden de söz edildiği aşikardır. Bu nedenle, değişim olgusu kavranmadan bilgi ve ekonomisi üzerine çok fazla şey söylememiz mümkün değildir. Değişim zamanlarında sınır ya da sınırlar aşılır. Toplum kendi kendini yeniden düzenler; dünya görüşü de, temel değerleri de, sosyal ve siyasi yapısı da, sanatı da, kilit kurum ve kuruluşları da değişir. Bu durum bize göstermektedir ki çağımız insanı yeni bir tarihi, siyasi, kültürel, gelişmişlik düzeylerine yelken açmış ve her birkaç on yıl veya yüz yıllarda değişime yelken açmaya devam edecektir.

Keywords

Abstract

Knowledge is the source of experimented, tested or not-tested teachings and experiences which exist in the memory of human and come from the past. The most principal characteristic of knowledge is its being a source of energy that brings a human to future and designs the future on a human’s knowledge coming from the past. If knowledge stored in the memory is a wrong or directed knowledge, the future that you will design will be wrong and directed and be about how some people want to see you. We should avoid the fact that we call information pollution disinformation and design our future accordingly. We should relay true knowledge to next generations under any circumstances. Knowledge Economy which is the title of our subject will reveal in which status our works to be done with true knowledge; our people and our society are perceived in the world. If the perception is a positive and strong economy and social management, it is accepted that the source of knowledge is true in this respect. If the perception is economically and socially unfavourable, it is assumed that the knowledge is wrong or directed and it means that there is a problem in interpretation of knowledge. The most important problem in this age and in the past is the intensity of knowledge which bombs humans in each subject. It became critical for what purpose knowledge is impressed on humans and society. It is known by everyone that a lot of knowledge which was accepted as true until today is wrong or directed. Developing personally and outside of ourselves, and of course social events on all our observations and our assumptions form the basis of knowledge. If a development is mentioned, it is obvious that a change be mentioned. Therefore, without understanding the phenomenon of change on the economics of information and it is impossible to say much. Limit or limits are exceeded during times of change. Society rearranges itself; worldview, its basic values the social and political structure, the art, the key institutions and organizations also varies. This situation shows us that modern man a new historical, political, cultural, sail to the level of development and change in every few decades or a hundred years will continue to sail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics