İḤSÂN ʿABDU'L-ḲUDDÛS'UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 167-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern Arap edebiyatının ünlü hikâye ve roman yazarlarından biri olan İḥsân ʿAbdu'l-Ḳuddûs (1919-1990), modern Mısır edebiyatının en çok eser veren yazarlarından birisidir. Hikâye ve romanları sadece Mısır'da değil, çeşitli Arap ve dünya ülkelerinde oldukça geniş kitleler tarafından kabul görmüştür. Yazarın eserlerini kaleme aldığı dönemde Mısır'daki sosyal, siyasî ve kültürel durum göz önünde bulundurulduğunda geleneklerine bağlı, kapalı bir toplumda İḥsân ʿAbdu'l-Ḳuddûs'un kadınlara özgürlük çağrısı yapan söylemleri ve kadın erkek ilişkilerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermesi, büyük yankı uyandırmış ve eserlerine yoğun talep olmuştur. "İḥsân ʿAbdu'l-Ḳuddûs'un Romanlarında Kadın İmajı" başlıklı bu doktora çalışmamızın birinci bölümünde İḥsân ʿAbdu'l-Ḳuddûs'un ailesi, hayatı ve edebî kişiliği incelenmiş; hikâye, roman ve diğer eserleri hakkında bilgi verilerek yazarın kadına bakış açısı irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Iḥsân ʿAbd al-Quddûs (1919-1990), who is one of the famous story and novel writer of modern Arab literature, is also regarded as one of the writer of the most works in modern Egypt literature. His stories and novels gained recognition and wide acceptance of mass audience not only in Egypt but also in various Arap and world countries. The fact that he developed a discourse which calls for freedom for woman and so starkly brought the man-woman relationships into light in a closed society which is commited to its tradition, did create a quite stir and a big demand for his works given the Egypt’s social, political and cultural situations in the period when the author wrote out his works. In the first chapter of our doctorate study titled as "The woman Image in the Novels of Iḥsân ʿAbd al-Quddûs", we examined his family, life and literary personality and sudied thoroughly his attitude towards woman by giving information on the writer’s stories, novels and other works.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics