İDARECİLERİN BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 378-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Adıyaman merkezde sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapan idarecilerin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini tespit etmektir. İdarecilerdeki öğrencilere yaklaşım tarzının nasıl olduğunu, idarecilerin bu yaklaşım tarzlarının öğrenci başarısında etkili olup olmadığını ve idarecilerdeki bu olumlu yaklaşım tarzının öğrencileri ve öğretmenleri nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu araştırma evrenini 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılında Adıyaman’da sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini de yine Adıyaman ilinde sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 20 soruluk bir anket kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatiksel analizleri için SPSS (Statistical Package For Social Science, 21 ) paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, başarılı, pozitif yaklaşım tarzını benimseyen idarecilerin görev yaptığı okullarda öğrenci akademik başarısının da daha yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine impact of school managers, who are working in high schools which accept students by placement test, on success .This research reveals how managers approach to students,whether this approach of managers is effective in student achievement and how this positive approach affects students and teachers. The universe of this research is composed of teachers working in high schools which accept students by placement test in 2013-2014 educational year.The sample of this research is composed of teachers working in high schools which accept students by placement test, too.In this research, a questionnaire which consists of 20 questions has been used for data collection. SPSS(Statistical Package For Social Science,21) has been used for statistical analysis of data obtained from research.According to the data obtained from the survey results ,academic success of students is higher in schools where managers adopt positive approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics