BİR ANLATI OLARAK HÜSN-Ü AŞK

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Yeni-Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 26-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurmaca eserlerin anlatı yapısının temel direği olan “vaka” aslında insanlıkla birlikte her dönem kendine bir yer bulmuştur. Bu türlerin en önde geleni, belirli bir dönem toplumumuzun roman ihtiyacını karşılayan mesnevilerdir. Mesneviler, yapı itibariyle şiir olmalarına rağmen; anlatıcı, olay, tip, mekân, zaman, anlatım tekniği gibi kurmaca anlatımın temel özelliklerini barındıran yapıtlardır. Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisi anlatımında roman yapısına uygun olarak, genelde kendisine sözcü tayin ettiği anlatıcıyı kullanır. Mesnevideki olayların gelişimini, karakterlerin duygu ve düşüncelerini okuyucuya genel olarak anlatıcı aracılığıyla aktarır. Bütün bu anlatı unsurları Hüsn-ü Aşk’ı bir roman olarak okumanın mümkün olduğunu ortaya çıkarır.

Keywords

Abstract

“Fact” is basis of narrative structure of fictional study actually it has found own level during every period of human history. The prominents of such are mesnevis which supplied need of novel of our society in certain period. Although mesnevis are poetry in terms of structure, those have basic features of fictional narrative with respect narrator, event, type, space, time and narrative technique. Hüsn ü Aşk mesnevi of Şeyh Galip generally use narrator who is approved spokesman in comformity with structure of novel. He conveys progress of event in mesnevi, thoughts and feelings of character to readers by way of narrator. All these factor of narrative reveal that it is possible to read Hüsn ü Aşk as novel.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics