OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİ VE EBEVEYN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 14-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, okul öncesi ve ilkokullarda aile katılım etkinliklerinin neler olduğu ve ebeveynlerin aile eğitimi ve katılımı açısından okul kurumundan beklentilerini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu çocuğu anasınıfı, ilkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıfa devam eden anne babalar (N=200) oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; anne babaların okuldan çocuklarının eğitimi ve öğretimine yönelik beklentileri olduğu, aile katılımı açısından beklentilerinin çocuklarının okuldaki durumları ile ilgili bilgi paylaşımı şeklinde olduğu belirlenmiştir. Okullarda genellikle veli toplantıları ve bireysel görüşmelerin yapıldığı, iletişim aracı olarak telefonun sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Öğretmenin kişisel çabasını ve daha fazla zaman ayırmasını gerektiren ev ziyareti, haber mektupları, fotoğraflar, yıl sonu sergisi, konferans, haberleşme panosu, kitapçık, dilek kutusu, yazışmalar, afiş ve broşür, video kaydı gibi etkinliklere daha az yer verildiği belirlenmiştir. Ailelerin okul kurumundan beklentileri, çocukların öğrenim kademesine göre önemli bir farklılık göstermemiştir.

Keywords

Abstract

In this study, we aim to examine the family involvement events as well as the expectations of the parents from the school regarding the family education and participation in the pre-school classes and primary schools. The study group was composed of the mothers and fathers (N:200) whose children continue the pre-school, 1st, 2nd, 3rd and 4th classes in primary school. In order to obtain the data, interview method was used. Conclusively, we have determined that mothers and fathers have expectations from school with respect to the education and training of their children. Besides, we have also shown that families expect to be informed about the status of their children in school. It has been determined that parent-teacher meetings and the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics