ESKİ HARFLİ İKİ ESERDE ÇANAKKALE SAVAŞININ ASIL BAŞARI SEBEBİ VE EHEMMİYETİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 1-5
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çanakkale Boğazının, akdenizden karadenize biricik tabiî bir boğaz olması itibariyle, Akdeniz boğazıyla birlikte daima cihanın en ehemmiyetli geçidi mesabesindedir. Akdeniz ve Karadeniz boğazları, Güney Rusya’nın ithalat ve ihracat yoludur. Bu geçit damarının Türkler tarafından kapatılması, Rus iktisadını büsbütün felce uğratıyordu. Boğazlara hâkim olan Rusya, balkan milletleri üzerinde de tam nüfuz sağlamış ve Akdeniz’deki İngiliz hayat damarına da dokunmuş olurdu. Daha çok Çanakkale savaşının kapasite ve stratejileri işlenmiştir. Bu makalede ise, Eski harfli “Büyük Harpte Çanakkale Seferi” ve “Çanakkale Muharebesi” adlı iki eserden yararlanarak, Çanakkale savaşının asıl başarı sebebi ve ehemmiyeti kaleme alınmıştır. Bu iki önemli husus ana hatlarıyla işlenerek, Çanakkale savaşıyla ilgili olarak kurtuluş savaşına katkıda bulunulmuş olacaktır. Çanakkale savaşı, basit bir savaş değildir. Başta Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere, bütün dünya ülkelerini ilgilendiren bir savaştır. Çünkü Asya ile Avrupa arasında bir geçit olması sebebiyle Çanakkale boğazı, siyasî, askerî ve iktisadî bakımdan büyük önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Hellespont with mediterranean strait is the world's most important gateway due to a native strait from the Black Sea to the Mediterranean. Mediterranean and Black Sea straits are import and export pathway that belongs to South Russia. Closed by the Turks of this passage vessel was paralyzing Russian economy. Russia which dominates the Straits has supply full influence over Balkan nations and has touched the British life vessels in the Mediterranean. Çanakkale war’s capacity and strategies were handled in Current related works. Contrarily in this article; reason and significance of the main achievements, gallipoli campaign were penned advantage of the two old letter works that called “gallipoli campaign in great war" and " gallipoli campaign ". By treatment with these outlined two important points regarding the gallipoli campaign will have contributed to the liberation war. Gallipoli campaign isn’t ordinary war. War that concerns all countries of the world, at first the Ottoman Empire, including in Russia, Europe and the Balkan countries. Because of it is a strait from the Asia to Europe; Hellespont is the most important on account of political, military and economic reasons.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics