DEVLET YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : SİVİL TOPLUM
Number of pages: 115-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivil toplum örgütleri devletin himayesine ve yörüngesine girecek şekilde tavır aldıkları zaman gerçek anlamda sivil toplum kuruluşu olmaktan çıkarlar. Bugün sivil toplum kuruluşları toplumun ilgi ve tercihlerini etkilemeye yardım eden toplumun taleplerini resmi kuruluşlara yüksek sesle duyuran toplumda kendini güçsüz hisseden insanları gücünü iletişim imkânlarıyla artıran kuruluşlardır. Sivil toplum teorileri olan Hobbes, Hegel, Locke ve J. Rouseau sivil toplum hakındaki görüşleri belirtilmiştir. Bu çalışmada, sivil toplum örgütlerinin amaçları doğrultusunda hareket etmeleri ve siyasal iktidarca alınmış sağlıklı ve yararlı kararları desteklemeleri, yanlış kararların karşısında bir duruş almaları ileri sürülmektedir. Sivil toplum örgütleri olan sendikalar, dernekler, vakıflar ve meslek kuruluşların önemi ve görevleri üzerinde durulmuştur

Keywords

Abstract

WhenNGOs (non-governmentalorganisations) adoptgovernmentalprotection and be in circle of government, theylosetheiredges in being a NGO in realterms. TodayNGOsareorganisationsthathelpeffectinginterest and choices of society, announceclaims of societytogovernmentagenciesloudly, increasepeople’s –whofeelthemselves as weak, strenghtviacommunication. Hobbes, Hegel, Locke and J. Rousseau, whohavetheoriesaboutcivilsociety, opineaboutthissubject. In thisstudy it is put forwardthatNGOsshouldbehaveaccordingtotheiraims and supporthealthy and usefuldecisions of governmentwhilemaintain a stanceagainstwrongdecisions. The importance of unions, associations, foundations and occupationalorganisation, namelyNGOs is emphasized.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics