DÜŞÜNCENİN İZİNDE İNSAN VE KİŞİLİK BOZULMASINA BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 6-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatta hiçbir olay yoktur ki, sebepleri ve o sebeplerden doğan bazı sonuçları doğurmasın. Televizyon, gazete, radyo ile diğer kitle iletişim araçları durmaksızın toplumu derinden sarsan bu tür haberleri vermektedir. Bu haberler çoğunlukla okuyucular veya dinleyicileri düşünmeye sevk eden niteliklerle doludur. Zaten başka türlü de haber değeri taşımayacaktır. Toplumu sarsan olayların üzerinde önce hukukçular, sonra psikologlar ve din âlimleri gerek sözlü olarak medya da, fikir yürütmekte, gerekse bilimsel platformda bu tür olaylar hakkında çalışmalarını sunmaktadırlar. Ayrıca yüzyıllardır düşünürler toplumu sarsan bu tür olaylardan çıkış yollarını gösterme çabasındadırlar. Ancak bazen göz ardı edilseler de, bugün bile onların ilmi eserlerinde toplumsal bozulma problemlerine çözümler bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı felsefi anlamda ruhsal ve toplumsal bir varlık olarak insana ve insanda kişilik bozulmasına ilişkin bazı belirgin düşünceleri irdelemek ve bu bağlamda çağdaş insanın varoluş düzeyinde karşılaştığı sorunları tartışarak çözümler sunmaktır.

Keywords

Abstract

There is no event in life, that does not being driven by some reasons and does not cause certain results. Television, newspapers, radio and other media of mass communication non-stop provide such type of news shocking the community. These news dispatch readers or listeners to think more and more. Otherwise they wouldn’t carrying value of news. In advance the lawyers, psychologists and clerics opine verbal their ideas about events shocking the society, and also offer research studies about such events on the scientific platforms. In addition to this, for centuries thinkers attempt to show the way out of these types of events However, although they are sometimes ignored, even today,in their scientific works there are solutions to the problems of social degradation. The purpose of this research is to examine some specific ideas about the human and degradation of perconaity in sense of philosophy and discussiing the problems faced by contemporary mankind at the level of existentializm to provide some solutions in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics