İMAM HATİP OKULU ÖĞRENCİ VELİ GÖRÜŞLERİNİN NİTEL BİR ANALİZİ

Author:

Number of pages: 1-23
Year-Number: 2015-4

Abstract

Araştırma imam hatipte öğrenim gören öğrenci velilerinin okula ilişkin algı ve beklentilerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ilinde çocuğunu imam hatip okuluna gönderen 30 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmada velilerin görüşleri içerik analizi yoluyla incelenmiştir. İmam Hatip Ortaokulu’na çocuğunu gönderen öğrenci velilerinin imam hatip algı ve beklentileri incelendiğinde yeni açılan bu okulların öğrenci velileri tarafından dikkatlice takip edildiği velilerin son 15 yıla oranla bu okullara daha umutla ve inançla baktıkları görülmektedir. Velilerin imam hatip deyince algılarında çocuklarının ahlaki olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını düşündükleri değerler gelmektedir. Bunların öncelikle dürüstlük, ibadet, kardeşlik, doğruluk, sözünde durmak, saygı, güvenilir olmak gibi kavramların ön plana çıktığı, aynı zamanda vatan ve milletini seven, çalışkan insanlar olarak yetişmelerini değerlerini tanıyan ve değerlerine sahip çıkan insanlar olması beklentiler arasındadır. İmam hatip okulları veliler açısından iyi insan yetiştirme konusunda bir beklentidir. Bu beklenti aynı zamanda eğitimin, insanlığın beklentisidir. İmam hatip okullarında görev yapan tüm eğitici personelin bu gerçeğin farkında olarak davranması, çalışması eğitimin işlevselleştirilmesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

This qualitative research aims to determine school perception of parents sending their children to religious vocational school and their expectations. Case study pattern was used for this study. The study included parents of 30 students attending to religious vocational school in Tokat province. Content analysis was used on the research to review parents’ views. The review of religious vocational school perception of parents sending their children to religious vocational secondary school and their expectations confirmed that parents watch these schools closely and that they are more optimistic and confident about these schools in comparison to the last 15 years. Religious vocational schools remind parents values that are hoped to contribute to moral development of students. The prominent qualities are honesty, worship, fellowship, integrity, keeping promises, respect, reliability and the expectations are bringing up hardworking people who love their country and nation as well as acknowledging their values and protecting these values. Parents of religious vocational schools expect these schools to bring up good people. This expectation is also an expectation of education and humanity. Academic personnel working at religious vocational schools, and acknowledging, acting and behaving according to this fact is vital for functionalizing education.

Keywords