OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KULLANILAN OYUNCAKLARIN ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 96-102
Year-Number: 2015-4

Abstract

Okul öncesi dönem çocuklarının en önemli işi oyun oynamaktır. Çocuklar oyun işini gerçekleştirebilmek için oyuncaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Oyuncaklar çocukluk yaşantılarının vazgeçilmezleri arasındadır. Çocuklar için tasarlanmış olan oyuncaklar onların gelişimleri açısından büyük öneme sahiptir. Oyun sırasında çocuklar kullandıkları materyallerle tanımayı, keşfetmeyi, paylaşmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitiminde oyuncak seçiminde öğretmen çocuğun yaşı, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları göz önüne almalıdır. Çocuk için oyuncak kendi başına bir amaç değil, birçok amaç için kullanılan bir araçtır. Çocuğun hareketlerine düzen getiren, çeşitli renk, boyut ve şekilleri kavramalarına ve kavramları öğrenmelerine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren, kısacası gelişimlerini destekleyen tüm oyun malzemeleri oyuncak olarak tanımlanır. Oyuncaklar farklı yaş ve gelişim düzeyindeki tüm çocuklar için gereklidir. Çocukların gelişim düzeylerine uygun oyuncakların, onlara öz bakım becerilerinin kazanımında, psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerinde fayda sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The most important thing preschool children do is to play. Children need toys to achieve this most important thing. Toys are in an irreplacable place in children’s life. Toys designed for children have great importance for their development. Children learn to recognize, discover and share thanks to the toys they use whileplaying. In selecting toys for preschool education the age, development stage, interests and needs of child should be taken into consderation. For child, toy is not a goal itself; but an instrument for many goals. All the play materials giving an order to children’s movements, helping them learn various concepts and understand colours, dimension and shapes, improving imagination and creative abilities of them shortly supporting their developments can be identified as toys. Toys are necessary for all children in different age and development stages. Toys suitable for their development stages helps children in gaining self-care abilities and in psychomotor, socio-emotional, cognitive and language developments

Keywords