11.–14. YÜZYILLARIN TİFLİSÎ NİSPELİ EDİPLERİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 11-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gürcistan'ın başkenti Tiflis, zaman zaman Türk-İslam medeniyetinin de önemli ocaklarından olmuştur. 11.–14. yüzyıllarda yaşamış ve faaliyet göstermiş, et-Tiflisî (Tiflisli) nispesi (isim zinciri) taşımış şahsiyetler, ayrıca edipler, şairler de bellidir. Bu şahsiyetlerin çoğu Seşçuklular sarayına yakın olmuşlar. Makalede Tiflis'te yaşamış Hubeyş Şerefeddin Tiflisî, Sabit Necmeddin Tiflisî, Ömer Şemseddin Tiflisî hakkında, daha çok da onların edebi faaliyetleri hususunda Azerbaycan ve Gürcistan kaynakları doğrultusunda bilgiler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Georgia's capital, Tbilisi has always been of the most important quarries time of the Turkish-Islamic civilization. 11.–14. Century lived and been active in the “et-Tiflisi” relative (name chain) has acted personalities, as well as whether, poets are clear. Most of them have been close to Seljuk palace. Articles in life has been connected to “Tiflisi” Hubeysh Sherefeddin Tiflisi, Sabit Nejmeddin Tiflisi, Omer Shemseddin Tiflisi, mostly in Azerbaijan and Georgian about their literary activities, important information in accordance with the sources is presented.

Keywords