AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN DİNİ VE KÜLTÜREL KİMLİK SORUNSALI

Author:

Number of pages: 1-11
Year-Number: 2015-5

Abstract

Avusturyalılar ülkede yaşayan Müslümanların radikal gruplara katılmasını önleme ve Müslümanların inanç dünyasını ilgilendiren sosyal ve kültürel hayatın kontrol altına alınması amacıyla 1912 yılından bu yana yürürlükte olan İslam Yasası’nı değiştirdiler. Yeni çıkarılan yasada Müslümanların terör şüphelisi olarak görülmesi, yurt dışından gelen din görevlilerinin engellenmesi, Bakanlar Kurulu’nun ülkedeki cemaatleri tanıma veya lağvetme yetkisine sahip olması, gereksinim duyulan din görevlilerinin ve öğretmenlerin Viyana Üniversitesi’nde yetiştirilmesi, cami derneklerinin tüzel kişiliğinin Avusturya İslam Cemaati çatısı altında birleştirilmesi, düzenlenecek dini etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle iptal edilebilmesi, IGGiÖ izni olmaksızın cami açılması ve din görevlisi atanması yapılamaması gibi düzenlemeler yer alıyor. Bu çalışmada Avusturya’daki İslamiyet’in durumu geçmişi ve yeni yasal düzenlemeler, Müslümanlar ve ağırlıklı olarak Türkler tarafından kurulan cami dernekleri ve Müslümanların öncelikli sorunları hakkında bilgi veriliyor; değerlendirmeler yapılıyor.

Keywords

Abstract

The Austrians changed the Islamic Law, which had been effective since 1912, to prevent the Muslims living in the country from joining radical groups and control the social and cultural life concerning the faith world of Muslims. The new law included regulation such as the Muslims being seen as terror suspects, restraining the foreign religious officials coming to the country, the ministerial cabinet having the authority to recognize or abolish congregations in the country, the religious officials and teachers needed for religious services to be trained at the University of Vienna, incorporating the legal entities of mosque associations under the Islamic Religious Community in Austria (IGGiÖ), and not being able to open mosques and appoint religious officials without the approval of IGGiÖ. This paper focuses on the past of Islam and the new legal regulations in Austria, the mosque associations founded by Muslims and mostly Turks, and the priority problems of Muslims.

Keywords