HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ

Author:

Number of pages: 186-196
Year-Number: 2015-5

Abstract

İletişim, kişilerarası etkileşimin temelini meydana getirir Her bireyin hayatında önemli bir yeri vardır. İletişim hemşirelik mesleğinin olmazsa olmazlarındandır. Hemşireler uygulama ortamlarında, türlü problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüz Hemşireleri problem çözme becerilerine sahip bireyler olarak, kendilerini geliştirdikleri takdirde, elde ettikleri bilgileri, yerinde ve zamanında problemlerin çözümünde kullanmalıdırlar.Bu çalışmada son yıllarda bilimsel araştırmalara sıkça konu olan, İletişim, hemşirelikte iletişim, hemşirelikte problem çözme süreci alanı üzerinde durulacaktır. Hemşire, hemşirelikte problem çözme, problem çözme ile ilgili kurumsal temeller, problem nedir? iyi yapılandırılmış problemler, iyi yapılandırılmamış problemler, problemlerin özellikleri, problem oluşturma, problem çözmede duygusal zekanın etkisi, problem çözme süreci ve aşamaları , problem çözme becerisi ve önemi, başlıklarına yer verilecektir.

Keywords

Abstract

Communication forms the basis of interpersonal interaction. It has an important place in every i

Keywords