MODERNLEŞME ÇAĞINDA TECAVÜZ SUÇU VE OSMANLI CEZAİ SÖYLEMİ (1750-1918)

Author:

Number of pages: 313-330
Year-Number: 2015-5

Abstract

Her toplum, içtimai düzeni sağlamak ve hem şahsa hem de kamuya karşı işlenmesi muhtemel suçları önlemek için gerekenleri uygulamak üzere konulan bazı ahlaki kurallardan ve kanun kodlarından müteşekkil bir idrakı mevcuttur. Ve tecavüz, kadına ya da erkeğe yöneltilebilecek bir eylem olarak bireyin ve toplumun içsel yapısına yönelik bir tahrifedici bir suçtur. Bu nedenle, insanlık tarihindeki tüm ceza sistemleri bireyin ve içtimai yapının fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü korumak üzeretecaüz suçuna karşı ciddi önlemler almışlardır. Böylece tecaüz vakaları hukuki kayıtlarda ve arşiv belgelerinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur.Bu makalede, Osmanlı yönetsel ve dinsel elitinin tecavüz suçuna ve ırz algısına yönelik söylemlerini, 1750-1918 tarihleri arasında kayıt altına alınan olayların yer aldığı arşiv belgelerinden yola çıkarak tartışacağım.

Keywords

Abstract

Every society has a comprehension whichis concerningsome certain ethical rules and a set of law codes to regulate the societal order and prevent the crimes against i

Keywords