EBRU: SUYA AKSEDEN DÜŞLER

Author:

Number of pages: 41-57
Year-Number: 2015-5

Abstract

Ebru Sanatı, Türk Sanat Tarihi’nde kendine özel bir yer edinmiştir. Türk kültürünün güzellik ve estetik anlayışı ile gelişerek ölümsüzleşmiş olan Ebru Sanatı Geleneksel Türk süsleme sanatlarının en kadim olanlarındandır. Bir kağıt süsleme sanatı olan ebru, bulut gibi, mermer damarları gibi renkli, dalgalı ve hareli şekillerle bir tekne içindeki kıvamı artırılmış su yüzünde oluşturulan muhteşem desenlerin kağıda alınması ile ortaya çıkar. Ebru, bir denge, ritm ve sabır sanatıdır. Tekrarı ve geri dönüşü olmadığından bir eserin ikinci kere ortaya çıkartılabilmesi mümkün değildir. Bu çalışmanın amacı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk süsleme sanatlarının bir dalı olan ebru sanatını; sözcük anlamı ve kısa tarihçe, ebrunun kullanıldığı yerler, ebru yapımı için gerekli olan malzemeler, yoğunluğu artırılmış suyun ve boyaların hazırlanması, ebru yapımı, ebru yapmanın incelikleri, ebru çeşitleri ve belli başlı geleneksel teknikleri ele alarak tanıtmaktır.

Keywords

Abstract

Türkish Marbling Art has has made himself a special place in Turkish Art history. Marbling Art, immortalized developing with the beauty and aesthetics of Turkish culture, is one of the most ancient areas of traditional Turkish decorative arts. Marbling being an art of paper decoration reveales itself by transferring the spectacular images with the shapes like a cloud, like marble veins, colored, wavy and marbled on highly concentrated water surface in the marbling vessel. Marbling is an art of balance, rhythm and patience. It is impossible to make the same marbling paper for a second time because there isn’t its repetition and return. The aim of this study is to introduce Marbling art, a branch of Traditional Turkish ornament arts tended to be forgotten, by considering with its word meaning and short history, the places of its using, required materials to perform it, preparing the condensed water and dyes, performing the marbling, niceties of creating marbling and marbling types and its major traditional techniques.

Keywords