SANATSAL DÖNÜŞÜM: ATIK KAĞITTAN HEYKELE

Author:

Number of pages: 225-234
Year-Number: 2015-5

Abstract

Farklı plastik etkiler yakalama, alternatif malzeme bulma isteği, endüstriyel üretimler, heykeltıraşların kil, taş, ahşap, metal gibi malzemelerin dışına çıkmasında önemli etkenlerdir. Uzun zamandır yaşamın bir parçası olan kağıt, heykel sanatında 20.yüzyıl başlarında ilk olarak Braque ve Picasso tarafından kullanılsa da atık kağıtların heykel malzemesine dönüşmesi yakın bir dönemde başlamıştır. Atık kağıdın kullanılması sanatçıların malzeme ile olan ilişkisine bağlı olarak değişmektedir. Kağıt heykeller üzerine yapılan araştırma; tesadüfler ve deneysel çalışmalar ile alternatif bir malzemeye ve içeriğe ait göstergeye dönüşebilmesi gibi özellikleri sebebiyle atık kağıdın, heykel sanatında yer bulduğu sonucuna ulaştırmıştır. Bu çalışmada atık kağıt, kullanım yöntemleri ve malzeme-sanatçı ilişkisi farklı olan çalışmalar üzerinden ele alınarak, heykel literatürüne katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Catching different plastic effects, willing to find alternative materials,industrial productions are the prominent factors in sculptors’ ceasing from the materials like clay, stone, and metals. The paper, which has been a part of life for a long time, first used by Braque and Picasso at the beginning of the 20th century,but recycling the waste paper into a sculpture material begins in near past.Usage of waste paper changes depending on the relationship of the artists with the material. A research on the paper sculpture shows that waste paper has a place in the art of sculpture because of its transformation to the indicator of an alternative material and content through coincidences and experimental works. In this work,it is tried to contribute to the sculpture literature by handling waste paper, its using methods, and works of which material-artist relationship is different.

Keywords