AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GELENEKSEL SOHBET TOPLANTILARI

Author:

Number of pages: 339-348
Year-Number: 2015-5

Abstract

Ahîlik teşkilatı daima toplum yararına hizmet yapmış sivil toplum kuruluşlarının en eski bir modelidir. Bu teşkilat üzerine yapılan araştırmalarda daha çok kuruluşu, yayılışı, gelenekleri üzerinde durulmuştur. Oysa Ahîlik halkın eğitilmesinde önemli hizmetler yapmıştır. Ahîlikte eğitim şarttır. Eğitimin amacı ise nitelikli insan yetiştirmektir. Eski Türk Toplumu’nda “toy” ve “şölen” gibi eğlenceler vasıtasıyla bir araya gelen insanların, belirli kural ve gelenekler çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları toplantılardan çeşitli kaynaklarda bahsedilmektedir. Doğu Türkistan’dan Makedonya’ya kadar geçmişteki özelliklerinin bir kısmının korunarak günümüzde de yaşatıldığı bu toplantılar, farklı adlarla Anadolu’da da yaşatılmaktadır. Genellikle gençler ve yetişkinler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan ve temelde eğlenceye dayalı bir geleneksel kültür unsuru olan toplantılar, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı adla anılmakta, icra töreleri, sosyokültürel ortamı ve icra mekânları bakımından küçük farklılıklar göstermektedir.

Keywords

Abstract

Ahîlik corporation is one of the oldest model that has been serviced to public benefit as civil society foundation. At the researches about this foundation, mostly its establishment, generalizing, its traditions have been considered. However, Ahîlik corporation had given important services to train the folk. Education is indispensable at the Ahîlik. The objective of the Ahîlik Corporation is growing qualified people. In society of ancient Turks, the people came together by means of amusement like, “toy”, “şölen”. It is mentioned that there are some determined rules and traditions in the meeting. From East Turkistan to Macedonia a part of peculiarity meeting is protected in past. Nowadays, the traditional meetings have still gone on and it is known that different names. A kind of traditional element, fundamentally based on entertainment, provides the young and the old with social solidarity. Although called the same in the different regions of Turkey, it differs slightly in terms of the performance manners, socio cultural atmosphere and its performance places.

Keywords